Manifest de la Societat Valenciana

Davant dels continus atacs perpetrats contra la personalitat i el marc llegal constitucional i estatutari del poble valencià, situació agravada ara per la decisió de la Taula del Senat admetent les referències a la Comunitat Valenciana -Alacant, Castelló i Valéncia-, com “Països Catalans”, els avall firmants, pertanyents tots ells a la societat civil i no a l’àmbit polític, nos neguem a seguir en silenci davant d’esta nova agressió a la nostra identitat històrica i cultural, per part d’una institució que hauria de velar pels drets del poble valencià, salvaguardant la seua personalitat diferenciada, i per açò:

DENUNCIEM el contumaç atac que patim en les ingerències que utilisa el catalanisme expansioniste, en l’us d’eixa terminologia falsària, que a soles obedix a intents de deformar l’històrica realitat del Regne de Valéncia, hui denominat estatutàriament Comunitat Valenciana, a les seues raïls, a la seua llengua i a les seues senyes d’identitat.

DENUNCIEM a totes aquelles Institucions i Organismes que havent de defendre la Comunitat Valenciana que representen, recolzen eixos plantejaments, intentant anular l’identitat de la nostra Comunitat i la nostra personalitat pròpia, subsumint-la en la d’una atra ben diferent, alluntada de la realitat històrica, social, econòmica, cultural i llingüística dels valencians que sempre nos havem sentit orgullosos de ser lo que som: valencians i espanyols, germans de tots els atres pobles d’Espanya.

DENUNCIEM a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que havent segut estatutàriament creada per a defendre “la singularitat de la llengua valenciana”, no té vergonya de firmar acorts en l’Institut d’Estudis Catalans i la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de l’Universitat de les Illes Balears per a proclamar l’unitat de la nostra llengua “catalana” en la de dites Comunitats.

EXIGIM als nostres poders públics el respecte a la voluntat clarament majoritària dels valencians, arreplegada en la Constitució Espanyola i en el nostre Estatut d’Autonomia, a la nostra història multisecular com a valencians, mai catalans; a la nostra personalitat, a les nostres raïls, a les nostres senyes d’identitat i a la nostra pròpia i diferenciada llengua valenciana; manifestant-nos com a amics i respectuosos de les atres Comunitats Autònomes, i integrats en eixe proyecte comú que des de fa més de cinccents anys és Espanya.

PROCLAMEM, des del sentiment d’espanyolitat consubstancial en el valencià, el nostre orgull por ser-ho; hereters d’aquell Regne de Valéncia que fundà Jaume I; dels nostres Furs; de personages com sant Vicent Ferrer, o Lluís Vives; dels escritors del nostre Sigle d’Or, d’institucions històriques com el Tribunal de les Aigües i de tantes ilustres personalitats que conformen el nostre patrimoni històric.

I REIVINDIQUEM el dret a manifestar la nostra indignació quan no es respecta l’identitat valenciana ni el nostre Estatut, com ha succeït en la Taula del Senat, aixina com l’obligació de no seguir en silenci, perque el poble que permet l’expoliació de la seua història consent perdre les seues senyes d’identitat i renuncia al seu futur.

Quan qui ha de defendre-nos no ho fa, o inclús favorix eixe atac a la nostra identitat que supon parlar de “Països Catalans”, les entitats avall firmants, convoquem al poble valencià a que alce la seua veu per a, per una banda, rebujar en fermea eixa terminologia que pretén humiliar-nos, oblidar la nostra història i negar la nostra identitat, i, per una atra, exigir als nostres poders públics que complixquen en la seua obligació de defendre-nos d’eixes ingerències.

En Valéncia, a 10 de febrer de 2022

José Luis Manglano de Mas Real Acadèmia de Cultura Valenciana

Enric Esteve i Mollá Lo Rat Penat

Manuel Sánchez Luengo Real Societat Valenciana d’Agricultura i Deports

Carmen de Rosa Torner Ateneu Mercantil de Valéncia